Skip to content

Creëren

Wie Creëert er?

Van jongs af aan wordt ons leven voor een belangrijk deel gevormd door onze omgeving.

De invloed van de omgeving is vaak zo groot, dat we ons werkelijk ‘zijn’ en onze werkelijke idealen, zonder het te beseffen, los laten en zelfs verdringen.
Dus nemen we in ons dagelijks leven beslissingen waarvan we denken dat ze bij die omgeving horen, om die omgeving niet te verstoren.

We kiezen de weg van de minste weerstand.

Mensen zijn van nature scheppende wezens.
Helaas wordt weinigen geleerd om dit ‘instinctieve vermogen tot creëren’ te gebruiken om hun bestaan zinvoller te maken; om hun werkelijke wensen, idealen en wat écht belangrijk voor ze is, vorm te geven en te verwezenlijken. Sterker nog, we raken bedreven in het verbergen van onze aspiraties en blijven handelen naar de omstandigheden en geldende maatstaven.

Dit knagende gevoel van onrust (of onwil, onmacht, onrecht) herkennen we allemaal.
We hebben het gevoel geleefd te worden in plaats van te leven.
We zwemmen tegen de stroom in, we wapenen ons tegen ongewenste toestanden, we blussen brandjes. Zowel in ons privé-leven als in ons werk.

We verleggen problemen, maar weten ze niet werkelijk op te lossen. Uiteindelijk uit zich dat in lusteloosheid, vermoeidheid, stress, burn-out… Toch is dat te voorkomen. Door het creatieve vermogen dat in elk mens schuilt te activeren en te ontplooien. Want scheppend bezig zijn opent nieuwe deuren, maakt de relatie tot het leven meer betrokken en opwindender.

Bekijk onderstaande video om te ontdekken hoe het creatie proces ook kan verlopen zonder je ermee te bemoeien.